یک پژوهشگر دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد از ابداع یک روش غلبه بر موانع اپی‌ژنتیکی شبیه‌سازی خبر داد.

یک پژوهشگر دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد از ابداع یک روش غلبه بر موانع اپی‌ژنتیکی شبیه‌سازی خبر داد.

دانشمندان دانشگاه ام‌آی‌تی ابزار جدیدی ساخته‌اند که قلب ایست کرده خارج از بدن را دوباره به حالت تپش درمی‌آورد.

دانشمندان دانشگاه ام‌آی‌تی ابزار جدیدی ساخته‌اند که قلب ایست کرده خارج از بدن را دوباره به حالت تپش درمی‌آورد.

یک متخصص طب سنتی دلیل سردردهای دوران قاعدگی زنان را تشریح کرد.

یک متخصص طب سنتی دلیل سردردهای دوران قاعدگی زنان را تشریح کرد.

 

یکی از علل شایع بیماری قوز قرینه، خارش شدید چشم می‌باشد.

رییس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران گفت: بر اساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر ایرانی به طور متوسط دارای 6 دندان کشیده، پر کرده یا پوسیده است.