در میان سرطان های مردانه بر عکس سرطان پروستات که به آهستگی پیش میرود، سرطان بیضه میتواند یک شبه وخیم شود.

 در میان سرطان های مردانه بر عکس سرطان پروستات که به آهستگی پیش میرود، سرطان بیضه میتواند یک شبه وخیم شود.

محققان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی با همکاری دانشمندان مؤسسه‌های گلدستون در امریکا از سلول‌های بنیادی برای رشد دادن بافت قلبی تپنده ریز استفاده کردند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی با همکاری دانشمندان مؤسسه‌های گلدستون در امریکا از سلول‌های بنیادی برای رشد دادن بافت قلبی تپنده ریز استفاده کردند.

 مدت زمان طولانی است که خاصیت ضدمیکروبی نقره به اثبات رسیده است. این عنصر از زمان باستان تاکنون برای مبارزه با دامنه وسیعی از میکروب‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌ است.

 

 مدت زمان طولانی است که خاصیت ضدمیکروبی نقره به اثبات رسیده است. این عنصر از زمان باستان تاکنون برای مبارزه با دامنه وسیعی از میکروب‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌ است.

محققان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز موفق به استخراج، تکثیر و تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی مردان نابارور مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی شدند که امید به درمان ناباروری مردان را در آینده نزدیک، افزایش می دهد.

محققان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز موفق به استخراج، تکثیر و تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی مردان نابارور مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی شدند که امید به درمان ناباروری مردان را در آینده نزدیک، افزایش می دهد.

محققان ایرانی دانشگاه بریگهام آمریکا هیدروژل قابل کشش ابداع کردند که می تواند همانند یک درزگیر با ایجاد سدی از خونریزی جلوگیری کند و موجب ترمیم زخم شود.

محققان ایرانی دانشگاه بریگهام آمریکا هیدروژل قابل کشش ابداع کردند که می تواند همانند یک درزگیر با ایجاد سدی از خونریزی جلوگیری کند و موجب ترمیم زخم شود.