مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که کلر محلول در آب استخر باعث قرمز شدن چشم شناگرها نمی‌شود بلکه ادرار موجود در آب استخرها عامل این اتفاق است.

طالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که کلر محلول در آب استخر باعث قرمز شدن چشم شناگرها نمی‌شود بلکه ادرار موجود در آب استخرها عامل این اتفاق است.

در حال حاضر سه میلیون لیتر روغن مورد استفاده در ترانس های نیروگاهی که میزان آلودگی بالایی دارند در کشور وجود دارد

در حال حاضر سه میلیون لیتر روغن مورد استفاده در ترانس های نیروگاهی که میزان آلودگی بالایی دارند در کشور وجود دارد

در نمایشگاه بین المللی تهران سومین جشنواره و نمایشگاه زیست فناوری ایران با حضور 100 شرکت و مرکز تحقیقاتی آغاز به کار کرد.

در نمایشگاه بین المللی تهران سومین جشنواره و نمایشگاه زیست فناوری ایران با حضور 100 شرکت و مرکز تحقیقاتی آغاز به کار کرد.

محققان دانشگاه تهران موفق به ساخت نانوجاذبی شده‌اند که قادر است مقادیر کم فلزات سنگین را در نمونه‌های آب و مواد غذایی اندازه‌گیری کند. این نانوجاذب خاصیت مغناطیسی داشته و قابلیت استفاده‌ مجدد را برای کاربر امکان پذیر می‌کند. از نتایج این تحقیقات می‌توان در صنایع غذایی و یا تصفیه آب بهره برد.

محققان دانشگاه تهران موفق به ساخت نانوجاذبی شده‌اند که قادر است مقادیر کم فلزات سنگین را در نمونه‌های آب و مواد غذایی اندازه‌گیری کند. این نانوجاذب خاصیت مغناطیسی داشته و قابلیت استفاده‌ مجدد را برای کاربر امکان پذیر می‌کند. از نتایج این تحقیقات می‌توان در صنایع غذایی و یا تصفیه آب بهره برد.

رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران در شهرستان محلات از تهیه چمن مقاوم به خشکی به عنوان رقمی ملی در این پژوهشکده خبر داد.