در یک مطالعه که به تازگی انجام شده است مشخص گردید با پیشرفت تمدن انسان ، تنوع میکروبها رو به زوال می رود

در یک مطالعه که به تازگی انجام شده است مشخص گردید با پیشرفت تمدن انسان ، تنوع میکروبها رو به زوال می رود 

خشکسالی های چند سال اخیر باعث از بین رفتن برخی تالاب ها و شرایط بحرانی برای 75 درصد تالاب های باقی مانده شده است

خشکسالی های چند سال اخیر باعث از بین رفتن برخی تالاب ها و شرایط بحرانی برای 75 درصد تالاب های باقی مانده شده است 

سازمان محیط زیست با ساخت سد شفارود گیلان به دلیل از بین رفتن 175 هکتار از جنگل های هیرکانی به شدت مخالف است

سازمان محیط زیست با ساخت سد شفارود گیلان به دلیل از بین رفتن 175 هکتار از جنگل های هیرکانی به شدت مخالف است 

محققان به تازگی دریافته اند که از جلبک می توان به عنوان تصفیه کننده آب استفاده نمود و همچنین در پایان برای سوخت زیستی نیز منبع ارزشمندی به شمار می آید

محققان به تازگی دریافته اند که از جلبک می توان به عنوان تصفیه کننده آب استفاده نمود و همچنین در پایان برای سوخت زیستی نیز منبع ارزشمندی به شمار می آید

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش جرائم نقدی شکارچیان غیر مجاز به عنوان راهی برای جلوگیری از شکار غیر مجاز گونه های در حال انقراض نام برد

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش جرائم نقدی شکارچیان غیر مجاز به عنوان راهی برای جلوگیری از شکار غیر مجاز گونه های در حال انقراض نام برد