در پنجاه و نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور پیش‌نویس نهایی سند ملی انرژی‌های تجدید پذیر بررسی شد

در پنجاه و نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور پیش‌نویس نهایی سند ملی انرژی‌های تجدید پذیر بررسی شد.

دانشمندان انگلیسی ادعا کرده اند که موفق به ارائه یک دستاورد بزرگ در زمینه پزشکی قانونی در جنگ علیه حیات‌وحش شده‌اند.

دانشمندان انگلیسی ادعا کرده اند که موفق به ارائه یک دستاورد بزرگ در زمینه پزشکی قانونی در جنگ علیه حیات‌وحش شده‌اند.

آغازکشت انبوه محصولات تراریخته

رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اعلام صدور نخستین مجوز رهاسازی محصولات زراعی تراریخته طبق قانون ملی ایمنی تا پایان امسال یا اوایل سال آینده از پنبه و برنج تراریخته به عنوان اولویتهای کشت این محصولات در کشور خبر داد.

تحقیقات صورت گرفته توسط محققان دانشگاه جان‌هاپکینز با همکاری «روشنک ناطقی» محقق ایرانی این دانشگاه نشان می‌دهد، تعدادی از شهرهای آمریکا در آینده به دلیل تغییرات آب‌و‌هوایی در تاریکی نسبی فرو خواهند رفت.

تحقیقات صورت گرفته توسط محققان دانشگاه جان‌هاپکینز با همکاری «روشنک ناطقی» محقق ایرانی این دانشگاه نشان می‌دهد، تعدادی از شهرهای آمریکا در آینده به دلیل تغییرات آب‌و‌هوایی در تاریکی نسبی فرو خواهند رفت.

 وضعیت این روزهای هوای شهر اهواز باعث شد دولت دست به کار شده و کارگروهی برای بررسی و پایش وضعیت آلاینده های این شهر با محوریت سازمان محیط زیست تشکیل دهد

 وضعیت این روزهای هوای شهر اهواز باعث شد دولت دست به کار شده و کارگروهی برای بررسی و پایش وضعیت آلاینده های این شهر با محوریت سازمان محیط زیست تشکیل دهد