این روزها اوضاع و احوال جنگل های استان گلستان چندان تعریفی ندارد و آتش سوزی های زیاد باعث نابودی جنگل ها می شود

این روزها اوضاع و احوال جنگل های استان گلستان چندان تعریفی ندارد و آتش سوزی های زیاد باعث نابودی جنگل ها می شود 

سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد میزان گازهای گلخانه ای نسبت به دوران قبل از انقلاب صنعتی 142 برابر ضشده است

سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد میزان گازهای گلخانه ای نسبت به دوران قبل از انقلاب صنعتی 142 برابر ضشده است

در سال های گذشته در مورد آلودگی آب های زیرزمینی هشدارهایی داده شده بود تا اینکه به تازگی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در مورد وصل نشدن خانه ها به شبکه فاظلاب شهری هشدار داد

آژانس تحقیقات سرطان در سال 2010 بنزین را در گروه یک موادسرطان زا قرار داده و سازمان محیط زیست کشور ناظر آنالیز و کنترل سوخت در کشور است که باید کیفیت سوخت توضیعی را تایید کند.

آژانس تحقیقات سرطان در سال 2010 بنزین را در گروه یک موادسرطان زا قرار داده و سازمان محیط زیست کشور ناظر آنالیز و کنترل سوخت در کشور است که باید کیفیت سوخت توضیعی را تایید کند.

در میان جانوران به ندرت رخ می دهد که گونه ای از حیوانات با گونه ای متفاوت آمیزش کند ، رفتاری که در میان پنگوئن ها و شیرهای دریایی به تازگی دیده می شود

در میان جانوران به ندرت رخ می دهد که گونه ای از حیوانات با گونه ای متفاوت آمیزش کند ، رفتاری که در میان پنگوئن ها و شیرهای دریایی به تازگی دیده می شود