در میان جانوران به ندرت رخ می دهد که گونه ای از حیوانات با گونه ای متفاوت آمیزش کند ، رفتاری که در میان پنگوئن ها و شیرهای دریایی به تازگی دیده می شود

در میان جانوران به ندرت رخ می دهد که گونه ای از حیوانات با گونه ای متفاوت آمیزش کند ، رفتاری که در میان پنگوئن ها و شیرهای دریایی به تازگی دیده می شود 

دامپزشکان نقش بسزایی در سلامت جامعه و سلامت محیط زیست ایفا می کنند اما هیچ گاه آن گونه در خور و شایسته ایشان است نامی از دامپزشکان برده نمی شود

دامپزشکان نقش بسزایی در سلامت جامعه و سلامت محیط زیست ایفا می کنند اما هیچ گاه آن گونه در خور و شایسته ایشان است نامی از دامپزشکان برده نمی شود 

سازمان شیلات در چند سال گذشته پرورش ماهی تیلاپیا را آغاز کرده اما سازمان محیط زیست به دلیل ریسک زیست محیطی بالای پرورش این ماهی ، مخالفت خود را با پرورش این ماهی اعلام کرده است

سازمان شیلات در چند سال گذشته پرورش ماهی تیلاپیا را آغاز کرده اما سازمان محیط زیست به دلیل ریسک زیست محیطی بالای پرورش این ماهی ، مخالفت خود را با پرورش این ماهی اعلام کرده است

اقیانوس ها نقش غیر قابل انکاری در اکوسیستم کره زمین دارند ، امروزه بشر با فعالیت های مختلف خود نظم اکوسیستم حاکم را برهم میزند .در این راستا مقدار قابل توجهی از دی اکسیر کربن حاصل از فعالیت های صنعتی را اقیانوس ها جذب می کنند که منجر به اسیدی شدن آب اقیانوس می گردد

اقیانوس ها نقش غیر قابل انکاری در اکوسیستم کره زمین دارند ، امروزه بشر با فعالیت های مختلف خود نظم اکوسیستم حاکم را برهم میزند .در این راستا مقدار قابل توجهی از دی اکسیر کربن حاصل از فعالیت های صنعتی را اقیانوس ها جذب می کنند که منجر به اسیدی شدن آب اقیانوس می گردد.

 نایب‌رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با استقبال از پیشنهاد ممنوع شدن شکار تا سال ۱۴۰۰ از آمادگی نمایندگان مجلس برای بررسی طرح «شکار ممنوع» خبر داد.

 نایب‌رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با استقبال از پیشنهاد ممنوع شدن شکار تا سال ۱۴۰۰ از آمادگی نمایندگان مجلس برای بررسی طرح «شکار ممنوع» خبر داد.