دندانپزشک از بیماری لثه می گوی

 

بیماری های مختلفی بافت های اطراف دندان را تهدید می کند که عامل اکثر آنها باکتری بوده و باعث عفونت در لثه ها ، استخوان و رباط ها ( که دندان را داخل آرواره نگه می دارند ) می گردد ، پیشرفت بیماری بافت اطراف دندان ممکن است بسیار سریع و یا کند داشته باشد و در بسیاری موارد بدون احساس درد می باشد .

رصد شهرپزشک