عوامل موفقیت لقاح مصنوعی

انقباضات رحمی در جریان لقاح مصنوعی به موفقیت این عمل کمک می کند در حالی که قبلا تصور می شد باعث شکست لقاح مصنوعی می شود

انقباضات رحمی در جریان لقاح مصنوعی به موفقیت این عمل کمک می کند در حالی که قبلا تصور می شد باعث شکست لقاح مصنوعی می شود

اما این مطالعه که در مجله Fertility and Sterility منتشر شده است نشان می دهد که عکس این موضوع در موفقیت لقاح مصنوعی صادق است.

تلقیح مصنوعی که از آن به عنوان تلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI) اشاره می شود، شامل قرار دادن مستقیم اسپرم در رحم زن در زمان تخمک گذاری است.

هدف از این رویه افزایش فرصت لقاح با افزایش تعداد اسپرم هایی است که به لوله های فالوپ می رسند.

در این مطالعه جدید محققان مرکز باروری والنسیا اسپانیا اطلاعات 610 زن را که در فاصله زمانی میان سال های 2005 و 2010 با اسپرم همسر خود و یا اسپرم اهدایی تحت لقاح مصنوعی قرار گرفته بودند، بررسی کردند.

نتایج این تجزیه و تحلیل ها نشان داد که شمار انقباضات رحمی که یک زن در هر دقیقه در جریان تلقیح مصنوعی تجربه می کند مستقیما با موفقیت شانس بارداری ارتباط دارد.

این مطالعه نشان داد، زمانی که تعداد انقباضات زیاد است، نرخ بارداری و تولد زنده نیز به طور قابل ملاحضه ای افزایش می یابد.

محققان همچنین متوجه شدند که زمان لقاح مصنوعی نیز بر موفقیت این عمل تاثیر می گذارد بطوریکه اگر این رویه در همان روزی که فولیکول پاره و تخمک آزاد می شود صورت گیرد، موفقیت آن به اندازه زیادی افزایش می یابد.

لقاح با اسپرم همسر و یا اسپرم اهدایی، سن بارداری زن و شمار فولیکول ها از دیگر عواملی هستند که بر موفقیت لقاح مصنوعی تاثیر می گذارند.

ایرنا

دیدگاه جدیدی بگذارید