چگونه شرایط فرزند دیابتی ام را در مراسم و تعطیلات خاص کنترل نمایم؟

بخشی از بزرگ شدن با دیابت، یادگیری تصمیم گیری درباره خوردن در مواقع خاص است با فرزندتان تصمیم بگیرید چه موقع، چند نوع و چقدر شکلات می تواند بخورد که اثر مثبت در روحیه و رفتار او داشته باشد.

بخشی از بزرگ شدن با دیابت، یادگیری تصمیم گیری درباره خوردن در مواقع خاص است با فرزندتان تصمیم بگیرید چه موقع، چند نوع و چقدر شکلات می تواند بخورد که اثر مثبت در روحیه و رفتار او داشته باشد.

اگر با فرزندتان صحبت کنید متوجه می شوید که غذا ممکن است خیلی هم برای او در برنامه روز های تعطیل مهم نباشد. برچسب غذایی روی شکلات را با فرزندتان بخوانید و ارزش غذایی آن را با او بحث کنید. به فرزندتان کمک کنید تا بتواند برنامه غذایی اش را طوری تنظیم کند تا بتواند شکلات را گاهگاهی مصرف کند. مقداری از شکلات ها یی را که در مراسم خاص دریافت می کند را می توانید در فریزر برای آینده نگهداری کنید البته اگر نگهداری آنها در منزل فرزندتان را وسوسه نمی کند. اهمیت پایش قند خون را با دقت به فرزندتان توضیح دهید. از گروه پزشکی دیابت اش نیز بخواهید تا برای او شرح دهد که چگونه می توانید انسولینش را در مواقعی که شکلات زیادی می خورد اضافه کند. افراد دیگر خانواده نیز می توانند شکلات های اضافی دریافتی را در مراسم خاص را با پول، بلیط سینما یا چیز های دیگر تعویض نمایند. قبلا برنامه ریزی کنید تا از ناراحتی و ناامیدی در فرزندتان جلوگیری نمایید. سلامت نیوز: چگونه شرایط فرزند دیابتی ام را در مراسم و تعطیلات خاص کنترل نمایم؟ منبع:انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

دیدگاه جدیدی بگذارید